Patiënt van de maand Oktober: Luca

De patiënt van de maand Oktober is Luca. Deze maine coon van 9 jaar oud was bij ons gekomen omdat hij heel raar deed. Hij liep rond alsof hij dronken was, met zijn kin op zijn borst, maar hij at en dronk wel gewoon goed.

Uit bloedonderzoek bleek dat Luca een tekort aan kalium had. Kalium is een erg belangrijk element in het lichaam en zodra dit niet goed meer gereguleerd is gaan er allerlei processen niet zoals het hoort. We zien dan een hele typische houding dat het hoofd niet meer goed op gehouden kan worden en de kin dus op de borst gaat leunen, wat ook bij Luca het geval was.

Het is belangrijk om meteen extra kalium te gaan geven, zodat het tekort weer wordt aangevuld. Maar het is ook belangrijk om de oorzaak te vinden van het tekort. Alle voor de hand liggende zaken konden we meteen uitsluiten, Luca was namelijk niet aan het braken, hij had geen diarree, kreeg geen medicatie die dit tekort aan kalium kon veroorzaken en uit bloedonderzoek kwamen ook geen aanwijzingen voor nierfalen.

Luca bleek een hele zeldzame vorm te hebben van dit tekort aan kalium. Hij had namelijk een bijniertumor die het hormoon aldosteron produceert. Aldosteron handhaaft een goede bloeddruk in het lichaam. Bij een teveel van dit hormoon, wordt kalium via de urine uitgeplast en zal er dus een tekort ontstaan.

Met een echo is de diagnose bevestigd. De linker bijnier was 2,3 x 2,8 cm en daarmee ruim twee keer zo groot als dat een normale bijnier hoort te zijn (op de foto geeft de blauwe streep de bijnier aan. De rode streep is een groot bloedvat wat er vlak langs loopt). De andere bijnier zag er normaal uit. Om de problemen van Luca op te lossen moest de bijnier operatief verwijderd worden. De operatie is zonder complicaties verlopen en Luca voelde zich heel snel na de operatie weer goed.

Bij de bloedcontrole enkele weken na de operatie hadden we het kalium weer gemeten in het bloed en was alles weer helemaal genormaliseerd!