Hartproblemen

Hartproblemen komen vaak voor bij zowel de hond als kat. Het komt regelmatig voor, dat we bij een algemeen lichamelijk onderzoek per toeval een hartruis horen, zonder dat de hond of kat daar last van heeft.

Hart2Zowel bij hond als kat worden hartproblemen frequent gezien en gehoord.
Het komt regelmatig voor, dat we bij een algemeen lichamelijk onderzoek per toeval een hartruis horen, zonder dat de hond of kat daar last van heeft. Maar natuurlijk worden er ook regelmatig patiënten aangeboden met klachten als conditieverlies, hoesten, benauwdheid en/of kortademigheid. In ernstige gevallen kunnen zelfs flauwtes optreden en vochtophoping in buik en onder de borst worden aangetroffen.

Met behulp van het algemeen lichaam onderzoek kunnen we veel informatie verkrijgen over de werking van het hart. Een aandoening van de hartspier kunnen we echter niet constateren zonder de hulp van aanvullende onderzoeken.
Bij zowel lekkende hartkleppen als bij hartspieraandoeningen is het raadzaam verder onderzoek te laten doen. Dit kan bestaan uit een röntgenfoto, echo en een hartfilmpje (ECG).

Een hartpatiënt wordt vaak op levenslange medicatie gezet. Daarmee nemen we het hartprobleem niet weg, maar proberen we het hart zoveel mogelijk te ontlasten. Hiermee verbetert de kwaliteit van het leven en wordt de levensduur verlengt.